مرتب سازی

371 مورد یافت شد

استراتژی اسکالپ ال بروکس از اقای محمود

استراتژی اسکالپ ال بروکس از اقای محمود

استراتژی

تاریخ انتشار :

4 ساعت پیش

تعداد بازدید : 0

پلتفرم : همه پلتفرم ها

80%

رضایت کاربران

ساده ترین استراتژی اسکالپ از اقای محمود

ساده ترین استراتژی اسکالپ از اقای محمود

استراتژی

تاریخ انتشار :

19 ساعت پیش

تعداد بازدید : 9

پلتفرم : همه پلتفرم ها

80%

رضایت کاربران

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال از اقای ابراهیمی

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال از اقای ابراهیمی

استراتژی

تاریخ انتشار :

22 ساعت پیش

تعداد بازدید : 4

پلتفرم : همه پلتفرم ها

80%

رضایت کاربران

بهترین استراتژی اسکالپ یک دقیقه ای از اقای ابراهیمی

بهترین استراتژی اسکالپ یک دقیقه ای از اقای ابراهیمی

استراتژی

تاریخ انتشار :

1 روز پیش

تعداد بازدید : 41

پلتفرم : همه پلتفرم ها

80%

رضایت کاربران

استراتژی برای اسکالپ از کانال new strategy

استراتژی برای اسکالپ از کانال new strategy

استراتژی

تاریخ انتشار :

2 روز پیش

تعداد بازدید : 41

پلتفرم : همه پلتفرم ها

80%

رضایت کاربران

سیگنال اسکالپ از کانال فارکس کوچینگ

سیگنال اسکالپ از کانال فارکس کوچینگ

استراتژی

تاریخ انتشار :

2 روز پیش

تعداد بازدید : 13

پلتفرم : همه پلتفرم ها

80%

رضایت کاربران

نوسان گیری با باند بولینگر از خانم ابراهیمی

نوسان گیری با باند بولینگر از خانم ابراهیمی

استراتژی

تاریخ انتشار :

2 روز پیش

تعداد بازدید : 16

پلتفرم : همه پلتفرم ها

80%

رضایت کاربران

سیگنال باند بولینگر از اقای نیما رحیمی

سیگنال باند بولینگر از اقای نیما رحیمی

استراتژی

تاریخ انتشار :

3 روز پیش

تعداد بازدید : 15

پلتفرم : همه پلتفرم ها

20%

رضایت کاربران

بهترین استراتژی نوسان گیری بورس از اقای یاری

بهترین استراتژی نوسان گیری بورس از اقای یاری

استراتژی

تاریخ انتشار :

3 روز پیش

تعداد بازدید : 35

پلتفرم : همه پلتفرم ها

100%

رضایت کاربران

استراتژی اسکالپ بولینگر باند از اقای محمد

استراتژی اسکالپ بولینگر باند از اقای محمد

استراتژی

تاریخ انتشار :

3 روز پیش

تعداد بازدید : 27

پلتفرم : همه پلتفرم ها

80%

رضایت کاربران

اموزش اسکالپ rsi از اقای ابراهیمی

اموزش اسکالپ rsi از اقای ابراهیمی

استراتژی

تاریخ انتشار :

4 روز پیش

تعداد بازدید : 45

پلتفرم : همه پلتفرم ها

67%

رضایت کاربران

سیگنال بولینگر باند از اقای محمد

سیگنال بولینگر باند از اقای محمد

استراتژی

تاریخ انتشار :

4 روز پیش

تعداد بازدید : 20

پلتفرم : همه پلتفرم ها

20%

رضایت کاربران

سیگنال خرید باند بولینگر از اقای البرز

سیگنال خرید باند بولینگر از اقای البرز

استراتژی

تاریخ انتشار :

4 روز پیش

تعداد بازدید : 18

پلتفرم : همه پلتفرم ها

80%

رضایت کاربران

استراتژی معاملاتی چنگال اندروز از اقای ابراهیمی

استراتژی معاملاتی چنگال اندروز از اقای ابراهیمی

استراتژی

تاریخ انتشار :

5 روز پیش

تعداد بازدید : 29

پلتفرم : همه پلتفرم ها

80%

رضایت کاربران

نحوه سیگنال گیری از باند بولینگر از اقای ابراهیمی

نحوه سیگنال گیری از باند بولینگر از اقای ابراهیمی

استراتژی

تاریخ انتشار :

5 روز پیش

تعداد بازدید : 26

پلتفرم : همه پلتفرم ها

80%

رضایت کاربران

light image