مرتب سازی

277 مورد یافت شد

دانلود اندیکاتور باند بولینگر در فارکس برای متاتریدر5 با نام bollinger bands breakout

دانلود اندیکاتور باند بولینگر در فارکس برای متاتریدر5 با نام bollinger bands breakout

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

1 هفته پیش

تعداد بازدید : 80

پلتفرم : متاتریدر 5

100%

رضایت کاربران

اندیکاتور پیوت پوینت در متاتریدر5 با نام multi pair pivot points scanner alerts v2-8

اندیکاتور پیوت پوینت در متاتریدر5 با نام multi pair pivot points scanner alerts v2-8

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

2 ساعت پیش

تعداد بازدید : 0

پلتفرم : متاتریدر 5

80%

رضایت کاربران

دانلود اندیکاتور پیوت برای متاتریدر5 با نام grf leading edger pivot indicator

دانلود اندیکاتور پیوت برای متاتریدر5 با نام grf leading edger pivot indicator

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

1 روز پیش

تعداد بازدید : 8

پلتفرم : متاتریدر 5

80%

رضایت کاربران

اندیکاتور نقاط پیوت برای متاتریدر5 با نام Float Pivot Digit Indicator

اندیکاتور نقاط پیوت برای متاتریدر5 با نام Float Pivot Digit Indicator

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

2 روز پیش

تعداد بازدید : 8

پلتفرم : متاتریدر 5

80%

رضایت کاربران

اندیکاتور پیوت متاتریدر5 با نام Daily Pivot Points Indicator

اندیکاتور پیوت متاتریدر5 با نام Daily Pivot Points Indicator

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

3 روز پیش

تعداد بازدید : 19

پلتفرم : متاتریدر 5

80%

رضایت کاربران

دانلود اندیکاتور زیگزاگ برای متاتریدر5 با نام Zig-Zag Momentum Candle Indicator

دانلود اندیکاتور زیگزاگ برای متاتریدر5 با نام Zig-Zag Momentum Candle Indicator

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

4 روز پیش

تعداد بازدید : 11

پلتفرم : متاتریدر 5

80%

رضایت کاربران

اندیکاتور استوکاستیک فارکس برای متاتریدر5 با نام Stochastic Momentum Oscillator

اندیکاتور استوکاستیک فارکس برای متاتریدر5 با نام Stochastic Momentum Oscillator

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

5 روز پیش

تعداد بازدید : 16

پلتفرم : متاتریدر 5

80%

رضایت کاربران

اندیکاتور تشخیص مومنتوم در متاتریدر5 با نام Price Momentum Oscillator

اندیکاتور تشخیص مومنتوم در متاتریدر5 با نام Price Momentum Oscillator

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

6 روز پیش

تعداد بازدید : 33

پلتفرم : متاتریدر 5

80%

رضایت کاربران

دانلود اندیکاتور سشن های معاملاتی در متاتریدر4 با نام Time Zone Indicator

دانلود اندیکاتور سشن های معاملاتی در متاتریدر4 با نام Time Zone Indicator

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

1 هفته پیش

تعداد بازدید : 66

پلتفرم : متاتریدر 4

80%

رضایت کاربران

اندیکاتور ساعت باز شدن فارکس در متاتریدر4 با نام Time Indicator

اندیکاتور ساعت باز شدن فارکس در متاتریدر4 با نام Time Indicator

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

1 هفته پیش

تعداد بازدید : 46

پلتفرم : متاتریدر 4

80%

رضایت کاربران

اندیکاتور سشن برای متاتریدر4 با نام Custom Time Zone Indicator

اندیکاتور سشن برای متاتریدر4 با نام Custom Time Zone Indicator

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

1 هفته پیش

تعداد بازدید : 55

پلتفرم : متاتریدر 4

80%

رضایت کاربران

اندیکاتور روند نما در متاتریدر4 با نام cci t3 smoothed indicator

اندیکاتور روند نما در متاتریدر4 با نام cci t3 smoothed indicator

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

1 هفته پیش

تعداد بازدید : 37

پلتفرم : متاتریدر 4

80%

رضایت کاربران

اندیکاتور واگرایی خودکار در متاتریدر4 با نام cci t3 divergence indicator

اندیکاتور واگرایی خودکار در متاتریدر4 با نام cci t3 divergence indicator

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

2 هفته پیش

تعداد بازدید : 65

پلتفرم : متاتریدر 4

20%

رضایت کاربران

اندیکاتور پیش بینی روند در متاتریدر4 با نام CCI Custom Candles mtf Indicator

اندیکاتور پیش بینی روند در متاتریدر4 با نام CCI Custom Candles mtf Indicator

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

2 هفته پیش

تعداد بازدید : 140

پلتفرم : متاتریدر 4

80%

رضایت کاربران

اندیکاتور تشخیص قدرت روند در متاتریدر4 با نام CCI Angle Indicator

اندیکاتور تشخیص قدرت روند در متاتریدر4 با نام CCI Angle Indicator

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

2 هفته پیش

تعداد بازدید : 63

پلتفرم : متاتریدر 4

80%

رضایت کاربران

light image