مرتب سازی

585 مورد یافت شد

دانلود اندیکاتور رسم کانال برای متاتریدر5 با نام price channel

دانلود اندیکاتور رسم کانال برای متاتریدر5 با نام price channel

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

4 هفته پیش

تعداد بازدید : 64

پلتفرم : متاتریدر 5

100%

رضایت کاربران

دانلود اندیکاتور لگاریتمی برای متاتریدر5 با نام logarithmic garman klass volatility

دانلود اندیکاتور لگاریتمی برای متاتریدر5 با نام logarithmic garman klass volatility

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

4 هفته پیش

تعداد بازدید : 41

پلتفرم : متاتریدر 5

80%

رضایت کاربران

دانلود اندیکاتور تشخیص کانال برای متاتریدر5 با نام high low flat channel

دانلود اندیکاتور تشخیص کانال برای متاتریدر5 با نام high low flat channel

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

4 هفته پیش

تعداد بازدید : 53

پلتفرم : متاتریدر 5

80%

رضایت کاربران

دانلود اندیکاتور رسم کانال قیمت برای متاتریدر5 با نام CHANNEL DESIGN

دانلود اندیکاتور رسم کانال قیمت برای متاتریدر5 با نام CHANNEL DESIGN

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

4 هفته پیش

تعداد بازدید : 136

پلتفرم : متاتریدر 5

100%

رضایت کاربران

دانلود اندیکاتور استوکاستیک مولتی تایم فریم برای متاتریدر4 با نام stochastic maestro system

دانلود اندیکاتور استوکاستیک مولتی تایم فریم برای متاتریدر4 با نام stochastic maestro system

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

4 هفته پیش

تعداد بازدید : 94

پلتفرم : متاتریدر 4

80%

رضایت کاربران

دانلود اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی برای متاتریدر4 با نام RSI & Stochastic Template

دانلود اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی برای متاتریدر4 با نام RSI & Stochastic Template

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

4 هفته پیش

تعداد بازدید : 50

پلتفرم : متاتریدر 4

80%

رضایت کاربران

دانلود اندیکاتور استوکاستیک فارکس برای متاتریدر4 با نام range market binary system

دانلود اندیکاتور استوکاستیک فارکس برای متاتریدر4 با نام range market binary system

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

4 هفته پیش

تعداد بازدید : 40

پلتفرم : متاتریدر 4

80%

رضایت کاربران

دانلود اندیکاتور شناسایی پولبک برای متاتریدر با نام pullback trading system

دانلود اندیکاتور شناسایی پولبک برای متاتریدر با نام pullback trading system

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

4 هفته پیش

تعداد بازدید : 73

پلتفرم : متاتریدر 4

80%

رضایت کاربران

دانلود اندیکاتور حجم خرید و فروش برای متاتریدر5 با نام volume accumulation percentage

دانلود اندیکاتور حجم خرید و فروش برای متاتریدر5 با نام volume accumulation percentage

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

4 هفته پیش

تعداد بازدید : 29

پلتفرم : متاتریدر 5

80%

رضایت کاربران

دانلود اندیکاتور تعیین محدوده معاملاتی برای متاتریدر5 با نام TRADE TIME

دانلود اندیکاتور تعیین محدوده معاملاتی برای متاتریدر5 با نام TRADE TIME

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

4 هفته پیش

تعداد بازدید : 85

پلتفرم : متاتریدر 5

80%

رضایت کاربران

دانلود اندیکاتور الگوهای کندل استیک برای متاتریدر5 با نام pattern recognition

دانلود اندیکاتور الگوهای کندل استیک برای متاتریدر5 با نام pattern recognition

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

4 هفته پیش

تعداد بازدید : 73

پلتفرم : متاتریدر 5

80%

رضایت کاربران

دانلود اندیکاتور مکمل ایچیموکو با نام ichimoku alert

دانلود اندیکاتور مکمل ایچیموکو با نام ichimoku alert

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

4 هفته پیش

تعداد بازدید : 80

پلتفرم : متاتریدر 5

80%

رضایت کاربران

دانلود اندیکاتور پیش بینی روند برای متاتریدر5 با نام FORCAST

دانلود اندیکاتور پیش بینی روند برای متاتریدر5 با نام FORCAST

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

4 هفته پیش

تعداد بازدید : 62

پلتفرم : متاتریدر 5

80%

رضایت کاربران

دانلود اندیکاتور میانگین حجم برای متاتریدر5 با نام corr volume weighted ma

دانلود اندیکاتور میانگین حجم برای متاتریدر5 با نام corr volume weighted ma

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

4 هفته پیش

تعداد بازدید : 55

پلتفرم : متاتریدر 5

80%

رضایت کاربران

دانلود اندیکاتور ADX در فارکس با نام comparative adx indicator

دانلود اندیکاتور ADX در فارکس با نام comparative adx indicator

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

4 هفته پیش

تعداد بازدید : 43

پلتفرم : متاتریدر 5

80%

رضایت کاربران

light image