مرتب سازی

585 مورد یافت شد

اندیکاتور نمایش سشن های معاملاتی Trading Sessions در متاتریدر 4

اندیکاتور نمایش سشن های معاملاتی Trading Sessions در متاتریدر 4

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

1 سال پیش

تعداد بازدید : 63926

پلتفرم : متاتریدر 4

85%

رضایت کاربران

اندیکاتور DonForex PerfectZones جهت رسم بهترین سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند برای متاتریدر 4

اندیکاتور DonForex PerfectZones جهت رسم بهترین سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند برای متاتریدر 4

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

1 سال پیش

تعداد بازدید : 4383

پلتفرم : متاتریدر 4

97%

رضایت کاربران

اندیکاتور فوق العاده سیگنال دهی Alfa Scalper برای متاتریدر 4

اندیکاتور فوق العاده سیگنال دهی Alfa Scalper برای متاتریدر 4

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

1 سال پیش

تعداد بازدید : 40232

پلتفرم : متاتریدر 4

75%

رضایت کاربران

5 اندیکاتور برتر ایچیموکو (Ichimoku) برای متاتریدر 4

5 اندیکاتور برتر ایچیموکو (Ichimoku) برای متاتریدر 4

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

1 سال پیش

تعداد بازدید : 16395

پلتفرم : متاتریدر 4

87%

رضایت کاربران

بهترین اندیکاتور سیگنال دهی کامل و حرفه ای EFC برای متاتریدر 4

بهترین اندیکاتور سیگنال دهی کامل و حرفه ای EFC برای متاتریدر 4

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

1 سال پیش

تعداد بازدید : 32206

پلتفرم : متاتریدر 4

69%

رضایت کاربران

5 اندیکاتور برتر HMA (Hull Moving Average) برای متاتریدر 4

5 اندیکاتور برتر HMA (Hull Moving Average) برای متاتریدر 4

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

1 سال پیش

تعداد بازدید : 6851

پلتفرم : متاتریدر 4

84%

رضایت کاربران

7 اندیکاتور برتر رسم سطوح حمایت و مقاومت (Support And Resistance) برای متاتریدر 4

7 اندیکاتور برتر رسم سطوح حمایت و مقاومت (Support And Resistance) برای متاتریدر 4

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

1 سال پیش

تعداد بازدید : 33035

پلتفرم : متاتریدر 4

78%

رضایت کاربران

دانلود اندیکاتور سشن های معاملاتی با نام i paramon work time indicator در متاتریدر5

دانلود اندیکاتور سشن های معاملاتی با نام i paramon work time indicator در متاتریدر5

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

4 ماه پیش

تعداد بازدید : 1332

پلتفرم : متاتریدر 5

69%

رضایت کاربران

4 اندیکاتور برتر XPMA برای متاتریدر 4

4 اندیکاتور برتر XPMA برای متاتریدر 4

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

1 سال پیش

تعداد بازدید : 7502

پلتفرم : متاتریدر 4

79%

رضایت کاربران

دانلود اندیکاتور تایم کندل و اسپرد برای متاتریدر4 با نام Candle Time Spread Indicator

دانلود اندیکاتور تایم کندل و اسپرد برای متاتریدر4 با نام Candle Time Spread Indicator

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

10 ماه پیش

تعداد بازدید : 7913

پلتفرم : متاتریدر 4

92%

رضایت کاربران

اندیکاتور رسم کانال های قیمتی PZ KeltChannel ner برای متاتریدر 4

اندیکاتور رسم کانال های قیمتی PZ KeltChannel ner برای متاتریدر 4

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

1 سال پیش

تعداد بازدید : 2567

پلتفرم : متاتریدر 4

80%

رضایت کاربران

اندیکاتور سیگنال دهی Super Scalping متاتریدر 4

اندیکاتور سیگنال دهی Super Scalping متاتریدر 4

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

1 سال پیش

تعداد بازدید : 8406

پلتفرم : متاتریدر 4

64%

رضایت کاربران

اندیکاتور خطوط حمایت مقاومت Support and Resistance متاتریدر 4

اندیکاتور خطوط حمایت مقاومت Support and Resistance متاتریدر 4

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

1 سال پیش

تعداد بازدید : 32456

پلتفرم : متاتریدر 4

81%

رضایت کاربران

اندیکاتور تشخیص هوشمند حمایت و مقاومت برای متاتریدر4 با نام ZigZag Support Resistance Indicator

اندیکاتور تشخیص هوشمند حمایت و مقاومت برای متاتریدر4 با نام ZigZag Support Resistance Indicator

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

8 ماه پیش

تعداد بازدید : 1777

پلتفرم : متاتریدر 4

95%

رضایت کاربران

4 اندیکاتور برتر هیکن آشی (Heiken Ashi) برای متاتریدر 4

4 اندیکاتور برتر هیکن آشی (Heiken Ashi) برای متاتریدر 4

اندیکاتور

تاریخ انتشار:

1 سال پیش

تعداد بازدید : 10245

پلتفرم : متاتریدر 4

82%

رضایت کاربران

light image